Pracownik po 50. roku życia.

W Polsce jest zatrudnionych 47,7 procent osób po 50 roku życia, podczas gdy w Szwecji pracuje ich aż 75 procent! Pracodawcy często chcą osób “młodych i dynamicznych”. Starsi pracownicy są często słabiej wykształceni i gorzej znają języki. Mają jednak spore doświadczenie. Niski poziom ich aktywności zawodowej uderza w gospodarkę i system ubezpieczeń społecznych.
Jest wielu potencjalnych kandydatów, których nie zatrudniają pracodawcy. Obawiają się, że może ich to narazić na zbyt wysokie koszty, nie wierzą w efektywność takich osób. Im o wiele trudniej znaleźć zatrudnienie, gdyż znajdują się na potencjalnej czarnej liście. Kto najdłużej pozostaje bez pracy, często dłużej niż 12 miesięcy? Na podstawie danych MPiPS.
Posted in Praca | Leave a comment

Przybywa starszych osób przebywających na bezrobociu. Za to zmniejsza się liczba młodych do 25 lat, którzy mają problem ze zdobyciem pracy.

To już trwała tendencja. Od trzynastu miesięcy wśród zarejestrowanych bezrobotnych jest więcej osób po 50. roku życia niż tych do 25 lat. W końcu maja było ich prawie 459,8 tys. – wynika z najnowszych danych GUS. To o 31,1 tys. (7,3 proc.) więcej niż przed rokiem. Natomiast ogólna liczba bezrobotnych wzrosła prawie trzykrotnie mniej, bo o 2,6 proc., a grupa osób bez zajęcia w wieku do 25 lat zmniejszyła się w tym czasie o 5 proc. (o 20,7 tys.) do 396,6 tys.
Wzrost liczby bezrobotnych po 50. roku życia wynika między innymi z likwidacji wcześniejszych emerytur na początku 2009 r. Ponadto zdecydowanie trudniej jest też uzyskać świadczenia rentowe – mówi prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, iż ta zmiana spowodowała, że na rynku pracy jest więcej starszych osób. Część z nich straciła zajęcie z powodu restrukturyzacji firm, bankructw przedsiębiorstw i z innych powodów. – W najtrudniejszej sytuacji są zwłaszcza ci, którzy zbliżają się do wieku, w którym objęłaby ich ochrona prawna przed zwolnieniem. Oni praktycznie nie mają szans na znalezienie płatnego zajęcia – podkreśla prof. Sztanderska. Zgodnie z przepisami, poza wyjątkami, nie można bowiem zwolnić pracownika w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. – Dlatego niektórzy pracodawcy rozstają się z pracownikami, którzy zbliżają się do okresu ochronnego, bo nie chcą mieć problemów z ich zwolnieniem, w sytuacji gdyby stracili zamówienia na produkty czy usługi albo z jakiegoś innego powodu pogorszyłaby się sytuacja finansowa ich firm – wyjaśnia Karolina Sędzimir, ekonomista PKO BP. Ponadto jej zdaniem przybywa bezrobotnych w starszym wieku również dlatego, że przedsiębiorcy są często przekonani, że te osoby są droższe, mniej wydajne i mają wysokie oczekiwania płacowe.
Jest ich trudno zatrudnić także dlatego, że ich umiejętności są często nieprzydatne. Nie potrafią szybko dostosować się do nowych technologii i urządzeń, jakie pojawiają się w firmach, czy na przykład do nowych form obsługi klienta – podkreśla prof. Sztanderska. Dodaje, że trudno to im przezwyciężyć, bo najczęściej szkolenia dla nich są takie same jak dla młodych, bez wydłużonego czasu na opanowanie nowych umiejętności.
Bywa jednak i tak, że niektórzy pracodawcy pozbywają się starszych pracowników lub nie zatrudniają nowych tylko dlatego, że uważają, iż psują oni wizerunek firmy. Ich zdaniem tylko zatrudnianie młodych pracowników świadczy o prężności i nowoczesności przedsiębiorstwa. Stąd też w ogłoszeniach o naborze pracowników często podkreśla się, że będzie to praca w młodym zespole.

Eksperci zwracają też uwagę na to, że starsi pracownicy tracą pracę również dlatego, że w firmach brakuje specjalistów od tak zwanego zarządzania wiekiem. Gdyby byli, to mogliby wykorzystać dobre strony osób po pięćdziesiątce – zwłaszcza ich dokładność i lojalność wobec pracodawcy.

– Problemów związanych z rynkiem pracy nie da się rozwiązać bez uruchomienia odpowiednich programów i przedsięwzięć – ocenia prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jak twierdzi, z przygotowanej przez niego ekspertyzy dla Sejmu wynika, że w ciągu pięciu lat mogłoby w Polsce powstać 2 mln miejsc pracy. Aby tak się stało, należałoby wykorzystać około 10 mld zł zamrożonych obecnie na kontach Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Ponadto musiałyby powstać różnego rodzaju zachęty skłaniające pracodawców do inwestycji – mówi prof. Kabaj. Bez tego będziemy musieli czekać kilkanaście lat, aż się nasze społeczeństwo na tyle się zestarzeje, że pracodawcy nie będą mieli wyboru i będą musieli zatrudniać starsze osoby, bo młodych będzie mało.

Środki z Funduszu Pracy może zostaną wkrótce uruchomione, w większej skali niż dotychczas. Do końca tygodnia resort pracy ma wysłać wniosek do ministra finansów o odblokowanie części pieniędzy. Może chodzić nawet o 700 mln zł. Resort pracy zamierza zorganizować też 16 konferencji regionalnych, na których będzie podpowiadał, które z rozwiązań z pakietu 50 plus dadzą najlepsze efekty w danym województwie.

Posted in Praca | Leave a comment

Spotkania informacyjne “Piędziesiąt plusów czyli jak znaleźć pracę po pięćdziesiątce”

Ministersplakat50_internet.giftwo Rozwoju Regionalnego organizuje w dniach 25 i 29 czerwca 2010 r. spotkania informacyjne pod hasłem “Pięćdziesiąt plusów, czyli jak znaleźć pracę po pięćdziesiątce”. Spotkania odbędą się w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego, ul. Krucza 38/42.

Pierwsza cześć każdego ze spotkań będzie miała charakter wykładowy. Uczestnikom zostaną zaprezentowane informacje o działaniach dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych dla osób po pięćdziesiątym roku życia bezrobotnych i pracujących, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji (kursy i szkolenia podnoszące kompetencje, środki na założenie własnej działalności gospodarczej). Przykładowe projekty skierowane do osób 50+. Oferta punktów informacyjnych, czyli gdzie i jak szukać dalszych informacji

Druga część zostanie przeznaczona na konsultacje indywidualne, podczas których uczestnicy będą mogli zadawać pytania i porozmawiać z ekspertami z Centralnego Punktu Informacyjnego, z Instytucji zaangażowanych w realizację PO KL i projektodawcami.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach informacyjnych prosimy o przesłanie maila na adres: rekrutacja50plus@cpe.gov.pl (ze wskazaniem
terminu spotkania) lub o telefon pod numer 22 626 06 33

Rekrutacja będzie prowadzona w dniach 14 – 21 czerwca br.

Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji na stronie: www.efs.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Posted in 50 plus, Bezrobocie, Praca po 50-tce, Rynek pracy | Leave a comment

Serwisy społecznościowe – praca dla 50+

W ostatnim czasie przeglądałem jaka jest aktywność osób zainteresowanych pracą dla 50+ w serwisach społecznościowych.

W dwóch  serwisach skierowanych na karierę zawodową odnalazłem kilka grup tematycznych poświęconych temu problemowi:

http://www.profeo.pl/group/topic/12207/

http://www.goldenline.pl/forum/1141014/masz-oferte-pracy-dla-osob-50

Ciekawy jestem Waszych opinii na temat tego co maja do zaoferowania serwisy społecznościowe w tym temacie?

Posted in Praca po 50-tce, Rynek pracy | Leave a comment

PO KL dla osób po 50. roku życia

Malejąca grupa osób aktywnych zawodowo i pogłębiająca się marginalizacja osób starszych stanowią wielkie wyzwanie dla wielu krajów europejskich. W Polsce pracuje jedynie 28% osób po 50. roku życia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stwarza szanse przedsiębiorcom i pracownikom na m.in. na podniesienie kwalifikacji m.in. osób 50+ i utrzymanie ich w aktywności zawodowej za pieniądze Unii Europejskiej.

Iwona Czaplikowska, Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Doradztwa i Informacji w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej na ten temat znajdziesz w serwisie www.egospodarka.pl

Posted in Praca | Tagged , | Leave a comment

Konferencja o aktywności osób powyżej 50 roku życia

Ze względu na niski wskaźnik dzietności i wydłużającą się długość życia, konieczna jest większa aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia i podnoszenie ich kwalifikacji – podkreślano na konferencji “50+ na rynku pracy”.

Konferencja odbyła się we wtorek w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Szef doradców premiera Michał Boni zwrócił uwagę na niski wskaźnik dzietności w Polsce – wynosi on 1,23 (tzn. na jedną kobietę przypada średnio 1,23 dziecka), podczas gdy – by zapewnić zastępowalność pokoleń – powinien wynosić 2,1.

- Wskaźnik ten poprawił się w ostatnich dwóch latach, ale nadal daleko nam do Irlandii czy Francji – zaznaczył Boni. Stąd też – jak podkreślał – konieczne wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia. – Wszyscy ulegliśmy przeświadczeniu o wczesnej starości. Osoba, która kończy 50 lat, uważana jest za osobę starszą, chodzi o to, żebyśmy mieli inne spojrzenie na te osoby i patrzyli przez pryzmat tego, ile one mogą wnieść – powiedział Boni.

Stąd konieczne stworzenie nowego systemu edukacji dorosłych, by osoby, które chcą dostosować swoje kwalifikacje do rynku pracy – mogły to zrobić.

Na konferencji przedstawiano doświadczenia z projektów, realizowanych w ramach programu Equal. W ramach programu “Pomysł na sukces” realizowanego w Wodzisławiu Śląskim opracowano materiały do e-learningu i przeszkolono 70 osób. Organizowano kursy języka angielskiego, niemieckiego, komputerowy i bhp.

- Widocznym osiągnięciem naszego programu jest to, że wiele osób nauczyło się przede wszystkim obsługi komputera, wysyłania e- maili, plików – powiedziała Barbara Halska, która uczestniczyła w przygotowaniu projektu.

W ramach programu Equal realizowanych jest obecnie 11 projektów, skierowanych do grupy starszych pracowników. Celem tych programów jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób powyżej 50. roku.

Według danych przedstawionych na konferencji, w Polsce pracuje 28 proc. osób między 55. a 64. rokiem życia.

Źródło: www.onet.pl

Posted in Praca po 50-tce | Tagged , , | Leave a comment

Sytuacja na polskim rynku pracy

Comiesięczne raporty na temat polskiego rynku pracy dostarczana przez serwis www.jobpilot.pl obrazują sytuację zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników.

Więcej na: www.jobpilot.pl

Posted in Rynek pracy | Tagged | Leave a comment

Boni: 10 mld oszczędności dzięki pracy osób po 50-tce

Szef doradców premiera Michał Boni stwierdził w Radiu PIN, że po wprowadzeniu w życie programu, który ma zachęcić do pracy osoby starsze jest szansa o połowę ograniczyć budżetowe dopłaty do wcześniejszych emerytur.

Źródło: praca.wnp.pl

Posted in Oszczędności budżetowe | Tagged | Leave a comment

Aktywizacja zawodowa 50-latków

Rzeczpospolita donosi o celu wiceministra Stanisława Gomułki, jakim jest aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 50 rok życia.

Wiceminister zamierza zachęcić tę grupę do kontynuowania kariery poprzez zmiany w systemie podatkowym. Resort finansów chce im zaproponować m.in. wyższe koszty uzyskania przychodów. Na aktywizacji grupy ludzi powyżej 50 roku życia budżet ma zyskać 20 mln zł rocznie.

Źródło: www.twoja-firma.pl

Posted in Praca po 50-tce | Tagged , | Leave a comment

Ulgi na aktywizację zawodową 50-latków

20 ml zł rocznie zyska budżet na aktywizacji zawodowej ludzi po pięćdziesiątce. Aby skłonić ich do powrotu na rynek pracy, resort finansów chce im zaproponować m.in. wyższe koszty uzyskania przychodów.

Źródło: praca.wnp.pl

Posted in Oszczędności budżetowe | Tagged , | Leave a comment